XİDMƏTLƏR

Sertifikatlaşdirma
Sertifikasiya

Sertifikatlaşdirma

Certificate Standart Level VT (Visual Testing)ISO 9712SNT-TC-1A I, II, III UT (Ultrasonic Testing) RT (Radigraphic Testing)...

Ətraflı oxu
ANKERLƏRİN DARTMA TESTLƏRİ
İnspeksiya

ANKERLƏRİN DARTMA TESTLƏRİ

ANKERLƏRİN DARTMA Testləri

Ətraflı oxu
BETONUN MÖHKƏMLİYİNİN VƏ MÜHAVİZƏ QATININ YOXLANILMASI
İnspeksiya

BETONUN MÖHKƏMLİYİNİN VƏ MÜHAVİZƏ QATININ YOXLANILMASI

BETONUN MÖHKƏMLİYİNİN VƏ MÜHAVİZƏ QATININ YOXLANILMASI

Ətraflı oxu
BİNA VƏ QURĞULARIN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN MONİTORİNQİ
İnspeksiya

BİNA VƏ QURĞULARIN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN MONİTORİNQİ

BİNA VƏ QURĞULARIN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN MONİTORİNQİ

Ətraflı oxu
BOLT BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SIXLIQ HƏDDİNİN YOXLANMASI
İnspeksiya

BOLT BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SIXLIQ HƏDDİNİN YOXLANMASI

BOLT BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SIXLIQ HƏDDİNİN YOXLANMASI

Ətraflı oxu
BOYA QATININ QALINLIĞININ YOXLANILMASI
İnspeksiya

BOYA QATININ QALINLIĞININ YOXLANILMASI

BOYA QATININ QALINLIĞININ YOXLANILMASI

Ətraflı oxu
QAYNAQ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN NDT ÜSULU İLƏ YOXLANMASI
İnspeksiya

QAYNAQ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN NDT ÜSULU İLƏ YOXLANMASI

QAYNAQ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN NDT ÜSULU İLƏ YOXLANMASI

Ətraflı oxu
QRUNT KİPLƏŞMƏ TESTLƏRİ
İnspeksiya

QRUNT KİPLƏŞMƏ TESTLƏRİ

QRUNT KİPLƏŞMƏ TESTLƏRİ

Ətraflı oxu
TİKİNTİYƏ NƏZARƏT İNSPEKSİYASİ
İnspeksiya

TİKİNTİYƏ NƏZARƏT İNSPEKSİYASİ

TİKİNTİYƏ NƏZARƏT İNSPEKSİYASİ

Ətraflı oxu